Polska 2.0

 • Title: Polska 2.0
 • Author: Jacek Inglot
 • ISBN: 9788328032873
 • Page: 201
 • Format: ebook
 • Polska yjemy doprawdy w dziwnych czasach a to co si obecnie dzieje na wiecie przekracza granice naszej wyobra ni Czy na pewno Jacek Inglot kre li dwie nie tak znowu nieprawdopodobne wizje przysz o ci W ja
  yjemy doprawdy w dziwnych czasach, a to, co si obecnie dzieje na wiecie, przekracza granice naszej wyobra ni Czy na pewno Jacek Inglot kre li dwie nie tak znowu nieprawdopodobne wizje przysz o ci W jakim kierunku zmierzamy Jaka b dzie Polska za 20 lat W opowiedzianej barwnym, soczystym i sugestywnym j zykiem historii mo emy przenie si w czasie, by sprawdzi , czy yjemy doprawdy w dziwnych czasach, a to, co si obecnie dzieje na wiecie, przekracza granice naszej wyobra ni Czy na pewno Jacek Inglot kre li dwie nie tak znowu nieprawdopodobne wizje przysz o ci W jakim kierunku zmierzamy Jaka b dzie Polska za 20 lat W opowiedzianej barwnym, soczystym i sugestywnym j zykiem historii mo emy przenie si w czasie, by sprawdzi , czy czeka nas wietlana przysz o , czy raczej apokalipsa A mo e nic si nie zmieni W dw ch fabularnych przera aj cych wizjach Polski znajdziemy odpowiedzi na pytania czy zalej nas imigranci czy Europa zrobi co , by powstrzyma rozprzestrzenianie si terroryzmu czy dojdzie do wojen religijnych i dominacji islamu czy Unia Europejska si rozpadnie czy wyczerpiemy zasoby naturalne i wprowadzimy przymusow eutanazj czy na wschodzie Putin odbuduje imperium rosyjskie, kt remu nikt nie b dzie w stanie si przeciwstawi czy Stany Zjednoczone utrac dominuj c pozycj na wiecie czy doprowadzimy do wojny polsko polskiej Jacek Inglot wsiad w literack machin czasu i dwa razy wyprawi si w podr do roku 2037 Jej rezultatem jest alternatywna historia przysz o ci W pierwszej wersji Polska jest mocarstwem prowadz cym ryzykown gr o dominacj na wschodzie kontynentu, w drugiej prze ywa g boki upadek i pogr a si w otch ani Autor opowiada o dw ch mo liwych scenariuszach przysz ych zdarze , ca kowicie odmiennych, ale zarazem r wnie wiarygodnych.Mocna political fiction nios ca niepokoj ce pytania nie tylko o przysz o , ale tak e o tera niejszo Niekonwencjonalny pomys , fascynuj ca opowie o przysz ych losach Polski niestroni ca od ostrych, kontrowersyjnych s d w.

  • Ú Polska 2.0 || ✓ PDF Read by ↠ Jacek Inglot
   201 Jacek Inglot
  • thumbnail Title: Ú Polska 2.0 || ✓ PDF Read by ↠ Jacek Inglot
   Posted by:Jacek Inglot
   Published :2019-08-04T19:30:54+00:00

  About Jacek Inglot


  1. Jacek Inglot Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Polska 2.0 book, this is one of the most wanted Jacek Inglot author readers around the world.


  367 Comments


  1. Bardzo mi się podobała wizja autora z części pierwszej. Do tego stopnia, że za najbardziej fantastyczny element uważam nie alternatywną wersję historii lecz postać oświeconego "dyktatora". Choć i ja zrobiłbym to samo co on. Niemal kropka w kropkę. Może dlatego to taka fantastyka. :) Druga część i to ta mniej optymistyczna, zawierała w sobie więcej "czystej" fantastyki. Ale całość prezentuje się bardzo dobrze. Świetna, spójna (jak na literaturę fantastyczną a nie wykła [...]

   Reply

  2. medium/sensu-stricte/dwie

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *