Hotel Glasgow

 • Title: Hotel Glasgow
 • Author: Şavkar Altınel
 • ISBN: null
 • Page: 338
 • Format: Paperback
 • Hotel Glasgow Hayatlar m z bize verilmi bir durum kald m z bir oteldi Bir insan ad n mutsuzlukla zde le tirildi i bir ehre k sa bir ziyaret i in bile olsa neden d ner Oradan ba ka bir yere u unca neden gene ayn
  Hayatlar m z bize verilmi bir durum, kald m z bir oteldi Bir insan, ad n mutsuzlukla zde le tirildi i bir ehre, k sa bir ziyaret i in bile olsa, neden d ner Oradan ba ka bir yere u unca neden gene ayn ehrin ad n ta yan bir otele yerle ir Ve bu sorular n cevab n aramak yerine neden y llar nce evrilmi iki film ve ya anm bir dizi hayatla ilgilenmeye ba lar Hayatlar m z bize verilmi bir durum, kald m z bir oteldi Bir insan, ad n mutsuzlukla zde le tirildi i bir ehre, k sa bir ziyaret i in bile olsa, neden d ner Oradan ba ka bir yere u unca neden gene ayn ehrin ad n ta yan bir otele yerle ir Ve bu sorular n cevab n aramak yerine neden y llar nce evrilmi iki film ve ya anm bir dizi hayatla ilgilenmeye ba lar Glasgow ve Paris, Bertolucci nin Son Tango suyla Antonioni nin Yolcu su, Maria Schneider, Marlon Brando, Sorbonne da renim g rm ter rist Angela Davis ve elli iki ya nda Fransa da len siyah romanc Richard Wright Hotel Glasgow hayat n ortas nda olduklar yeri kabullenemeyip ba ka bir yerde ba ka bir kimli e b r nmek isteyenlerin hik yesi avkar Alt nel den hem daha nceki kitaplar ndan farkl bir izgi izleyen, hem de onlar tamamlayan yeni bir kitap.

  • ↠ Hotel Glasgow || ✓ PDF Download by º Şavkar Altınel
   338 Şavkar Altınel
  • thumbnail Title: ↠ Hotel Glasgow || ✓ PDF Download by º Şavkar Altınel
   Posted by:Şavkar Altınel
   Published :2019-01-24T22:23:22+00:00

  About Şavkar Altınel


  1. Liseyi Robert Kolej de 1969 1972 tamamlad ktan sonra, ikago niversitesi 1972 1976 ve Glasgow niversitesi nde 1976 1979 ngiliz edebiyat dal nda e itim ald Uzun y llard r ngiltere de ya amaktad r.2009 da yay mlanan Tepedeki Yabanc adl kitab yla deneme dal nda Memet Fuat d l n ald Edebiyat de erlerine s rekli ba l l ve farkl edebiyatlar aras nda k pr olu u gerek esiyle 2011 y l nda Erdal z Edebiyat d l ne lay k g r ld.Toplu iirlerini Yol Notlar ad yla yay mlam t r Yal n, hayatla ba lar g l , anlat mc bir iir anlay n n iyi rneklerini verdi Son y llarda anlat tad nda yazd gezi kitaplar ok kendine zg ve nemli bulunmaktad r.


  544 Comments


  1. İçindeki kimliğe uygun bir yer arayan bir yazarın başucu eserlerini andığı bir roman. Kısa ama yoğun. Anlatımı güzel, derli toplu. Beğendim

   Reply

  2. Yoğun anlatımı ve bunun yanında aslında her detayını anlatıyor olsa da dokunduğu sanat eserlerine ilişkin akıllarda soru işaretleri bırakabilen bir anlatı

   Reply

  3. "Her kitap Melek'le bir güreştir"

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *