Nguyễn Tuân tuyển tập

 • Title: Nguyễn Tuân tuyển tập
 • Author: Nguyễn Tuân
 • ISBN: 8936046617549
 • Page: 171
 • Format: Paperback
 • Nguy n Tu n tuy n t p Quy n s ch t p h p c c t c ph m c s c nh t c a nh v n Nguy n Tu n Chuy n xe t nh V n xu n T Lan ch Ch ng i t t B a r u m u M t v b t r u l u nh th H ng cu i Nh ng chi c m t n m thu T c Ch Ho i M t ng
  Quy n s ch t p h p c c t c ph m c s c nh t c a nh v n Nguy n Tu n Chuy n xe t nh V n xu n T Lan ch Ch ng i t t B a r u m u M t v b t r u l u nh th H ng cu i Nh ng chi c m t n m thu T c Ch Ho i M t ng i mu n p v n Ng i m c X c Ng c Lam Lo n m Khoa thi cu i c ng Tr n nh non T n Ch a n Ph C m Ng i l i s ng T Quy n s ch t p h p c c t c ph m c s c nh t c a nh v n Nguy n Tu n Chuy n xe t nh V n xu n T Lan ch Ch ng i t t B a r u m u M t v b t r u l u nh th H ng cu i Nh ng chi c m t n m thu T c Ch Ho i M t ng i mu n p v n Ng i m c X c Ng c Lam Lo n m Khoa thi cu i c ng Tr n nh non T n Ch a n Ph C m Ng i l i s ng T hoa H N i ta nh M gi i V ti ng ta

  • [PDF] ✓ Free Read ✓ Nguyễn Tuân tuyển tập : by Nguyễn Tuân Ð
   171 Nguyễn Tuân
  • thumbnail Title: [PDF] ✓ Free Read ✓ Nguyễn Tuân tuyển tập : by Nguyễn Tuân Ð
   Posted by:Nguyễn Tuân
   Published :2019-04-21T14:15:49+00:00

  About Nguyễn Tuân


  1. Nguy n Tu n 10 th ng 7 n m 1910 28 th ng 7 n m 1987 l m t nh v n n i ti ng c a Vi t Nam ng vi t v n v i m t phong c ch t i hoa uy n b c v c xem l b c th y trong vi c s ng t o v s d ng ti ng Vi t.


  421 Comments


  1. Đẹp và tài hoa. Mọi đối tượng hiện lên trong truyện của Nguyễn Tuân đều có vẻ phi thường, thoát tục sao đó. Người lái đò sông Đà "tay lái ra hoa" cơ mà. Ngay chính cách mô tả tâm lý nhân vật của Nguyễn Tuân cũng đã bộc lộ sự tinh tế, hóm hỉnh, nhạy bén (và tinh quái?) rồi. Trong một cảnh, để diễn tả tâm lý nhấp nhổm của một cậu trai, tác giả viết "người con cụ Sáu, với cái t [...]

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *