Darağacında Üç Fidan

  • Title: Darağacında Üç Fidan
  • Author: Nihat Behram
  • ISBN: null
  • Page: 227
  • Format: None
  • Dara ac nda Fidan Biz ahsi hi bir kar g zetmeden halk m z n ba ms zl ve mutlulu u i in sava t k ler Yaz l tarihin en barbar asr n n en umutlu en kl en cesur g nleriydi Co kun bir devrimci dalgan n b t n d nyay
    Biz ahsi hi bir kar g zetmeden, halk m z n ba ms zl ve mutlulu u i in sava t k 1968ler Yaz l tarihin en barbar asr n n en umutlu, en kl , en cesur g nleriydi Co kun bir devrimci dalgan n b t n d nyay sarst , onlarca lkede milyonlarca insan n aya a kalkarak, Ger ek i ol, imkans z iste, diye hayk rd g nlerdiB yle bir d nyada, Denizler de zg rl k Biz ahsi hi bir kar g zetmeden, halk m z n ba ms zl ve mutlulu u i in sava t k 1968ler Yaz l tarihin en barbar asr n n en umutlu, en kl , en cesur g nleriydi Co kun bir devrimci dalgan n b t n d nyay sarst , onlarca lkede milyonlarca insan n aya a kalkarak, Ger ek i ol, imkans z iste, diye hayk rd g nlerdiB yle bir d nyada, Denizler de zg rl k bayra n T rkiyede y kseklere ta d lar ABDye, NATOya, yurtlar n yerli ve yabanc sermayeye pe ke ekmek isteyenlere en iyi cevab eylemleriyle, y r y leriyle, cesaretleriyle verdiler.Ve egemenler, bu zg rl k kabar n n intikam n 12 Mart karanl nda gen ten karmak istediler Somut hi bir yasal dayanak olmadan Denizi, Yusufu, H seyini ve nice arkada lar n idamla yarg lay p, Asal m, asal m l klar yla dara ac na g ndererek zg rl k ve ba ms zl k m cadelesini bo maya al t lar te Nihat Behram, o g nlerin l m karanl n sivil tarih ili imize belgesel bir katk olan bu kitab yla y rtm t r Denizlerin as lmadan nceki son s zlerinin de ilk kez a kland , yay mlan r yay mlanmaz yasaklanan ve ancak yirmi iki y l sonra aklanan Dara ac nda Fidan, i ten sesi, ince duyarl l ve d ns z tavr yla, b t n iktidarlar n ge ici oldu unu, milyonlar n kalbinde ya ayacak olanlar n daima zg rl k sava lar oldu unu g stermi tirBask alt nda ge en yirmi iki y l n ard ndan, yirmi ikinci bas m yla Dara ac nda Fidan sunarken, bug n koyu bir karanl n ve ahlaks zl n i ine itilmek istenen yurdumuzda, g zlerimizde hala bir umut , dara a lar nda solmayan fidan n an s n nde sayg yla e iliyoruz

    • ☆ Darağacında Üç Fidan || ↠ PDF Download by ↠ Nihat Behram
      227 Nihat Behram
    • thumbnail Title: ☆ Darağacında Üç Fidan || ↠ PDF Download by ↠ Nihat Behram
      Posted by:Nihat Behram
      Published :2019-07-19T04:04:22+00:00

    About Nihat Behram


    1. Born Mustafa Nihat Behramo lu.He is the brother of poet Ataol Behramo lu.Nihat Behram, T rk gazeteci, air ve yazar Gazetecilik Y ksek Okulu nu bitirdi lk iiri 1967 de yay mland 1975 te a abeyi Ataol Behramo lu ile birlikte Militan dergisini ve 1979 da Y lmaz G ney ile birlikte Halk n Dostlar dergisini kard 1972 de kard ilk iir kitab olan Hayat m z st ne iirler kitab yasakland ve yazd klar ndan t r 12 Mart D nemi nde iki y l askeri cezaevinde tutuklu olarak yatt.Cezaevinden kt ndan sonra bir s re gazetecilikle u ra t Vatan gazetesinde ele ald Deniz Gezmi , Yusuf Aslan ve H seyin nan n ya amlar n ve m cadelelerini anlatan yaz dizisi, ok ilgi g r nce Dara ac nda Fidan ad yla kitapla t r ld Bu yaz dizisi ve iirleri ne s r lerek sivil mahkemelerde ve s k y netim mahkemelerinde hakk nda bir ok dava a ld 12 Eyl l D nemi nde T rkiye Cumhuriyeti yurtta l ndan kar ld 1996 y l nda T rkiye ye d nd Bug ne de in 12 iir kitab yay mland iirlerinde do an n yeri ve s zc k da arc n n zenginli i dikkat ekicidir.Entelekt el dergisinde 2000 y l nda kan zlemin Kadar adl iiri zellikle be eni toplam t rl haber sitesinde her iki haftada bir ar amba g nleri yaz lar yay nlanmaktad r T rkiye Kom nist Partisinin 9 kongresinde k rs den okudu u ayaklanma a r s adl iiri b y k be eni toplam t r Son olarak 15 mart 2009 g n , yine TKP nin d zenledi i Ya Osmanl ya d n , Ya Sosyalist Cumhuriyet mitinginde iirlerini k rs den seslendirmi tir.Toplumcu Ger ek i iir ilkelerine y neldi, iirini yeni bi im ve tema aray lar yla besledi evirileriyle de dikkat ekti.Edebiyat ve k lt r zerine yazd klar ,antoloji ve di er al malar yla ku a n nde gelen yazarlar aras na girdi.


    272 Comments


    1. İstediğimi bulamadım. Denizleri tanıyamadım. Beklentim bu yöndeydi ama maalesef kitap Denizlerin yakalanışı ve mahkeme sürecini anlatıyor. İkinci yarısında ise ben demiştim diyen adamların acıklamaları var. Yinede az bilinen bir kısmını güzel aydınlatmış yazar, Denizler olayının. Okunası.

      Reply

    2. Üç Fidan’ın katledilişinin ardından dört yıl sonra kaleme alınmış bu kitap unutulmaması gereken zulmü canlı tutuyor. Bugün bile mecliste yapılan oylamayı düşündükçe kabul oyu verenleri çekimserleri ve oylamaya hiç katılmayanları düşndükçe öfkeden deliye dönüyorum

      Reply

    3. "O gün 6 Mayıs'tı. Halkın "Hıdırellez" günü. Toprağa tohum atılırdı Hıdırellez'de Halk inancında toprağın bereket vakti diye bilindiği bir gündü"

      Reply

    4. Konusu itibari ile daha çok etkileneceğimi düşünmüştüm ama aralara katılmış bol şiir ve hukuk ders notu kıvamı uzun yazılar biraz sıktı.

      Reply

    5. Belgesel niteliğinde o dönemi anlatan aynı zamanda günümüzde işleyen adalet sistemini de anlamamıza fazlasıyla yardımcı ve sinirleri altüst eden bir olay. İdamlardan üç yıl sonra vatan gazetesinde 18 bölümlük bir yazı dizisinden derlenen bu kitabın yazarının sonrasında başına gelen bazı şeylerden bahsetmek istiyorum.Yazı dizisi boyunca gazetenin künyesine 4. sayfa müdürü Nihat Behramoğlu diye bir şey eklenmiş. Dizi hakkında dava açılıyor (ağır ceza mahke [...]

      Reply

    6. 90'lı yılların ortalarına kadar yasaklı olan, baskılarından raflarda kalanlar toplatılan, yazarı politik sürgüne uğrayan, gerçek bir olayı- Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın yargılanma ve idam süreci- konu edinen, beğenerek ve üzülerek okuyacağınız bir eser. İçeriğinde Nihat Berham'ın şiirleri ve Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın çeşitli resimleri de mevcut.

      Reply

    7. Denizler hakkinda bilgi edinmek icin harika bir kitap.kanlari cennet olsun

      Reply

    8. Nihat Behram bir gazete yazarından çok daha fazlası; Şiirlerinde içindeki heyecanı, umudu, isyankar ruhunu öyle bir yansıtmışki okurken damarlarınızdaki kanın coşkusunu hissedebilirsiniz. Ayrıca kitaptaki ek poster iyi düşünülmüş. Zamanında poster gazetede yayınlanmış halk duvarlarına asıp tepkilerini böyle göstermiş.

      Reply

    9. Şiirler ve hukuk ders notları formatındaki kısım olmasa çok ilgi çekici bir kitap. Ama maalesef bu bölümlerin bolluğundan dolayı kitabın yarısından fazlasını hızlı hızlı geçtim.İdam davasından çok bu insanların davasına yoğunlaşsa çok daha faydalı bir kitap olabilirmiş. Hem de konuların bu kadar içindeki biri gelecek nesillere ilham olabilecek böyle bir kitap bırakma şansını ıskalamış bence.

      Reply

    10. Geçmişte yaşanılanlara,hatta daha çok siyasi geçmişimize olan merakımdan olsa gerek bu tarz kitapları okumaya merakım çok fazla Belirli bir görüşe sahip olmak için tarafsız bir şekilde hem sağcı hem solcu görüşü okuyup tanımak istiyorum. Abim Deniz'de ki kadar çok fazla etkilenmemiş olsamda, bu kitapta tekrar tekrar çoğalan merakımı karşılamış oldu. Uzatmayağım. Okunması gereken kitaplar listenizde bulundurmanızı tavsiye ederim.

      Reply

    11. Hiçbir siyasi görüş gütmeden okuyan biri olarak, yer yer gereksiz denemeyecek ama konu bütünlüğünü zedelediğini düşündüğüm ayrıntılar verildiğini gördüm. Sevenleri için güzel bir kaynak olabilir fakat benim gibi sadece bilgi sahibi olmak için okuyor iseniz daha objektif bir kaynağa bakmanızı öneririm.

      Reply

    12. İnsanı sarsan bir olay. Okunması gereken bir kitap. Ancak çok daha başarılı olabilirdi. İdam kararıyla başlıyor kitap. Daha öncesinden başlanabilirdi anlatmaya. Son bölümdeki sayfa sayfa siyasetçi ve hukukçuların yazdığı hep aynı durumu nerdeyse aynı cümlelerle anlatan denemeler biraz insanı sıkıyor.

      Reply

    13. "Hayatını bir ideal uğrunda harcamayı abes sayanlarla, ideal uğrunda yaşanmamış hayata hayat gözüyle bakmayanların" Denizlerin hikayesi bu. Haklı ya da haksızlıkları bir tarafa, inandığı uğurda canlarını onurlu bir şekilde veren dava adamlarının ders çıkarılacak acı sonları mı Sönmekte olan ateşin sonlarıyla birlikte yeni bir kıvılcımın başlangıcı belki de Bize, yarına

      Reply

    14. Her şeylerini vatan için harcamış, son nefeslerine kadar bağımsız bir Türkiye için emek harcamış gençlerden 3 tanesinin; vatan için savaştıkları günlerden darağacında şehit oldukları güne kadar geçen süreyi özetleyen; zaman zaman insanı yüreklendiren, zaman zaman hüzünlendiren ama en nihayetinde bilinçlendiren bir kitap.

      Reply

    15. Okurken en cok etkilendiğim kitaplardan birisi.Günümüzdeki adaletsizliğin temeli, sanırım o günlerde atılmis.Idamın hemen oncesini, idam anını ve defnedilislerini anlatıyor.Önemli hukukçuların yorumlarını içeriyor.Herkesin okuması gereken bir kitap diye dusunuyorum.

      Reply

    16. Gayet değerli bir eser efenm.

      Reply

    17. Bir kitabın icinde bulunan başlıklar bile insanın burnunun direğini mi sizlatir? Okuyun.

      Reply

    18. Belgesel tadında, o dönemi anlatan, bilmediğimiz detaylar paylaşan, okuması da zor bir kitap. Boş yere ölmüş gencecik insanlar.

      Reply

    19. mutlaka okunmali

      Reply

    20. Daha çok şey öğrenebilirdim. Yine de yararlıydı.

      Reply

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *