Cenab-ı Aşk

 • Title: Cenab-ı Aşk
 • Author: Dücane Cündioğlu
 • ISBN: 9786054322060
 • Page: 274
 • Format: Paperback
 • Cenab A k Var E refo lu Rum bil hakikatV c du f ni etmektir ad a kVarl a gelen her demin kendini varl a getirene ihtiyac iki cihettendir ilki varl a getirdi i i in ikincisi varl n s rd rmesini sa lad i in Evet
  Var E refo lu Rum bil hakikatV c du f ni etmektir ad a kVarl a gelen her demin kendini varl a getirene ihtiyac iki cihettendir ilki varl a getirdi i i in, ikincisi varl n s rd rmesini sa lad i in Evet varl a gelmenin bir sebebi oldu u gibi, var kalman n, varl kl olman n da bir sebebi vard r ki farkl sebepten de il, bir sebebin iki cihetinden s zediyoruzVar E refo lu Rum bil hakikatV c du f ni etmektir ad a kVarl a gelen her demin kendini varl a getirene ihtiyac iki cihettendir ilki varl a getirdi i i in, ikincisi varl n s rd rmesini sa lad i in Evet varl a gelmenin bir sebebi oldu u gibi, var kalman n, varl kl olman n da bir sebebi vard r ki farkl sebepten de il, bir sebebin iki cihetinden s zediyoruz asl nda Varolabilmemiz i in muhta oldu umuza varl m z s rd rmek i in de muhta olmaktan B ylelikle varolanlar n t m iki s fatla muttas f olmak zorunda v c d ve beka.Demek ki a k v c du b ki k lmak i in rp nanlar n de il, v c du f ni k lmak i in abalayanlar n mesleki.O halde Cenab A k y riniz ve yard mc n z olsun efendim

  • Best Read [Dücane Cündioğlu] ☆ Cenab-ı Aşk || [Science Fiction Book] PDF ☆
   274 Dücane Cündioğlu
  • thumbnail Title: Best Read [Dücane Cündioğlu] ☆ Cenab-ı Aşk || [Science Fiction Book] PDF ☆
   Posted by:Dücane Cündioğlu
   Published :2019-08-03T17:59:58+00:00

  About Dücane Cündioğlu


  1. T rk yazar, d n r, filozof.2 Nisan 1980 de ba lad yaz hayat na e itli dergi ve gazetelerde makaleler yazarak devam etti 1981 de Kur an ilimlerini temel u ra alan olarak se ti Yorumbilim in lm i Tefsir yan s ra uzun y llar Tarih, Dilbilim lm i Bel at , D ncebilim lm i Mant k ve Felsefe dersleri verdi ubat 1998 ten itibaren Yeni afak gazetesinde k e yazarl yapmaktad r.


  112 Comments


  1. Bir kere okunup kütüphane rafına sıkıştırılası bir kitap hiç değil. Tekrar tekrar okunursa, sindire sindire okunursa, ara ara hatırlanırsa bence asıl tadını verir.Zaten Dücane Bey'in kitapları birkaç istisna dışında hep birbirini andırıyor. Üsluba kendinizi alıştırabilirseniz kitaplardan daha çok zevk alabilirsiniz.

   Reply

  2. Nihayetinde doyabilmek uğruna anlaşılması için tekrar tekrar okunması gereken bir eser

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *