Bir İmparatorluk Çökerken...

 • Title: Bir İmparatorluk Çökerken...
 • Author: Cahit Uçuk
 • ISBN: 9789753634129
 • Page: 199
 • Format: Paperback
 • Bir mparatorluk kerken Art k arp t lmaya y z tutan yak n tarihimizin birinci elden tan kl y llard r beklenen tekrar bask s yla yeniden raflardaCahit U uk an lar nda Selanik ve stanbul un ah ap konaklar ndaki g rkemli ya
  Art k arp t lmaya y z tutan yak n tarihimizin birinci elden tan kl , y llard r beklenen tekrar bask s yla yeniden raflardaCahit U uk, an lar nda, Selanik ve stanbul un ah ap konaklar ndaki g rkemli ya am , i gal y llar n , lkeyi kaplayan kara bulutlar n aras ndan yeni bir devlet kurmaya al an idealist insanlar n abalar n ve unutulmu lu unu anlat yor.CumhuriyetArt k arp t lmaya y z tutan yak n tarihimizin birinci elden tan kl , y llard r beklenen tekrar bask s yla yeniden raflardaCahit U uk, an lar nda, Selanik ve stanbul un ah ap konaklar ndaki g rkemli ya am , i gal y llar n , lkeyi kaplayan kara bulutlar n aras ndan yeni bir devlet kurmaya al an idealist insanlar n abalar n ve unutulmu lu unu anlat yor.Cumhuriyet T rkiyesi nin ilk kad n yazarlar ndan biri olan Cahit U uk un an lar nda anlatt sadece onun de il, hepimizin ge mi i.

  • Best Download [Cahit Uçuk] » Bir İmparatorluk Çökerken... || [Ebooks Book] PDF ✓
   199 Cahit Uçuk
  • thumbnail Title: Best Download [Cahit Uçuk] » Bir İmparatorluk Çökerken... || [Ebooks Book] PDF ✓
   Posted by:Cahit Uçuk
   Published :2019-07-07T18:05:21+00:00

  About Cahit Uçuk


  1. Cahit U uk as l ad Cahide ok, T rk hikaye ve roman yazar.Babas son Osmanl Meclis i Mebusan nda Siverek Milletvekili ve Kaymakam olan brahim Vehbi ok ve annesi aslen Selanik li olan Hadiye han md r ok, ailenin ilk ocu udur Ad na Cahit denilmesinin nedeni ise babas n n H seyin Cahit Yal n ile olan yak n dostlu u ve ona kar olan sevgisi nedeniyleydi ocuklu unda babas n n g revinden dolay , bu uk y l n Hekimhan da ge irmi daha sonra ise Alanya ya ta nm lard r Cahit, ocuklu unda caz ark lar s ylemeyi de ok seviyordu.Bir ok denemeler yapan Cahit in ilk masal , 1935 y l nda Naz m Hikmet in kard Yar m ay isimli dergide yay mland ncesinde iirde yazan Cahit han m, bundan sonra tamamen hikaye ve roman yaz m na y neldi Eserlerinde o unlukla kad n haklar ve kad n n toplumdaki yeri konular n i leyip, zaman zaman mistik temalar da i lemi tir.Cahit U uk, gerek romanlar n n konular , gerekse s cak ve rahat anlat m ile tan nan ve her zaman sevilerek okunan bir yazard Bab ali de ve Anadolu da yay mlanan g nl k gazete ve dergilere, piyes, masal, hik ye ve roman tefrikalar yazm t r.Say lar her y l artan roman ve hik ye kitaplar ndan ba ka, ok sevdi i ocuklar i in de romanlar, yk ler, masallar, manzum masallar yazd Ona en g zel arma an da, ocuklar i in yazd klar getirmi tir D nyan n nl ocuk klasikleri kizler serisinin yirmi sekizinci kitab olan T rk kizleri ile Hans Christian Andersen arma an n kazanm , bu kitab , ngilizce dahil olmak zere birka d nya diline evrilmi tir.Cahit U uk, yazar Mahmut Yesari ile k sa bir evlilik yapm t r Daha sonra Galatasarayl futbolcu Cici Necdet ile on y l s ren ikinci bir evlili i olmu tur U uk, hayat boyunca d rt defa evlilik yapm t r.T rkiye Cumhuriyeti nin ilk kad n yazarlar ndan Cahit U uk, 7 Kas m 2004 de stanbul Bebek teki evinde 93 ya nda ld Zincirlikuyu Mezarl nda yat yor.


  947 Comments


  1. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, Cahit Uçuk'un büyük annesinden ve köşkte yaşayanlardan öğrendiği olayları, yaşanmışlıkları topladığı, derlediği kitabı. İmparatorluğun son dönemlerine de tanıklık etmiş oluyorsunuz. Sürükleyici, ilginç bir anı kitabı denebilir.

   Reply

  2. Otobiyografi yazayım derken kendini bu kadar övmemeli bir yazar. Ailesi süper, kendisi süper. Bir yerden sonra bıkkınlık veriyor. Yine de bir dönemi (kendini övmekten vakit bulduğunda) ucundan da olsa anlatması güzel.

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *