The Türkler

 • Title: The Türkler
 • Author: Yalçın Pekşen
 • ISBN: 9789754685879
 • Page: 407
 • Format: Paperback
 • The T rkler Yarat l s ylencesine g re Tanr g n n sonunda insanlar yarat rken T rkler i unutmu tu Ancak dalg nl n anlay nca mesai bitiminden sonra fazla al ma yaparak onlar da yaratmaya giri ti Sonradan T rk ad
  Yarat l s ylencesine g re Tanr 7 g n n sonunda insanlar yarat rken T rkler i unutmu tu Ancak dalg nl n anlay nca, mesai bitiminden sonra fazla al ma yaparak onlar da yaratmaya giri ti.Sonradan T rk ad verilecek bu gruba yapt haks zl gidermek i in fazladan baz zellikler de eklemek istemi i leri d zeltmekten ok bozmaya yarayan de i ik bir zeka t r ,Yarat l s ylencesine g re Tanr 7 g n n sonunda insanlar yarat rken T rkler i unutmu tu Ancak dalg nl n anlay nca, mesai bitiminden sonra fazla al ma yaparak onlar da yaratmaya giri ti.Sonradan T rk ad verilecek bu gruba yapt haks zl gidermek i in fazladan baz zellikler de eklemek istemi i leri d zeltmekten ok bozmaya yarayan de i ik bir zeka t r , kara ka kara g z ve b y klar na tanr sal bir g rl k ihsan eylemi tir.B y k olas l kla Y ce Mevla i ini bitirdikten sonra ortaya kard eserde baz eksiklikler de oldu unu fark etti, ama art k zaman kalmad i in Bunlar da b yle idare etsinler diye d nerek al mas na son verdi dare et abi felsefemiz ordan gelir Yal n Pek en in mizah yaz lar , g ncelin mizah na ustaca yakla m n rnekledir Do an H zlan Yal n Pek en gazete yazar olarak tan nmas na ra men asl nda iyi bir mizah yazar Olaylar n i indeki mizah yakal yor ve s radan bir olay bile mizah yk s tad nda sunuyor Emre Kongar Pek en de benim en sev im yan, baya l a d meden mizah ortaya karmas , buna kar l k pek mizah yap yormu gibi davranmamas Asl nda her zaman mizah yapt da s ylenemez tabii Bir o umuzun g z nden ka m lkemize zg gariplikleri bulup orataya karma ustas Haluk ahin Bence Yal n gazeteciden ok mizah yazar d r Ancak mizah kitaplar yazarak ge inmek s z konusu olmad i in gazetecilik yapar gibi yap yor bence Bunu yaparken kaliteyi de d rmeden s radan olaylar n i inde mizah yazar gibi davran yor Melih A k

  • [PDF] Download ↠ The Türkler | by ☆ Yalçın Pekşen
   407 Yalçın Pekşen
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ The Türkler | by ☆ Yalçın Pekşen
   Posted by:Yalçın Pekşen
   Published :2019-04-27T05:05:00+00:00

  About Yalçın Pekşen


  1. Yal n Pek en d 1940, zmir T rk gazeteci, yazar.Dar afaka Lisesi ni ve stanbul niversitesi Hukuk Fak ltesi ni bitirdi 1966 y l nda Cumhuriyet Gazetesi nde bas n ya am na at ld Bir s re spor muhabirli i yapt ktan sonra, ayn gazetenin di er servislerinde muhabir, r portaj yazar ve k e yazar olarak al t Nokta Dergisi nin k nda bir s re derginin genel yay n y netmenli ini stlendi Daha sonra, s ras yla Milliyet, G ne , H rriyet ve Ak am gazetelerinde k e yazarl yapt T rkiye Gazeteciler Cemiyeti nin a t meslek ba ar yar malar nda mizah, r portaj ve k e yaz s dallar nda 8 d l kazand.2014 Kas m Ay nda T rkiye Gazeteciler Cemiyeti taraf ndan verilen Burhan Felek d l n kazanm t r.


  659 Comments


  1. Mizahi bir dil ile bizi bize anlatıyor yazar. Cok sevdim. Komik ve düşündürücü bir kitap olmuş.

   Reply

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *